بخشنامه جدید ریاست سازمان ثبت در خصوص صورت حساب ماهیانه حق الثبت

شماره : 105466/90

 

تاریخ : 06/06/1390

 

باسلام

 

به منظورپیشگیری ازبروز مشکل در واریز به موقع درآمدهای وصولی ،ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتر اسنادرسمی (POS)(موضوع بخشنامه شماره 99289/89 – 15/06/1389)به شرح ذیل اصلاح میگردد :

 

اصلاحیه ماده 10 :

 

« دفاتراسنادرسمی مکلفند دربیست پنجم (25) هرماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای راپس از مهر وامضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم وحداکثر تاپنجم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم تاپس از رسیدگی وتطبیق وتأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد راگواهی وجهت ضبط به دفترخانه مربوطه استردادنمایند.

                                                                        احمد تویسرکانی   

/ 0 نظر / 13 بازدید