نرخ اوراق و دفاتر بهادار ثبتی

هزینه عنوان 1100ریال 1- برگ معاملات نیم برگی 2000 ریال 2- برگ معاملات یکبرگی 27500 ریال 3- دفتر گواهی امضاء هرجلد 2000 ریال 4- رونوشت اسناد 2000 ریال 5- تقاضانامه صدوراجرائیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

مقاله احراز هویت و معرف و معتمد

احراز هویت و ابراز رضایت در تنظیم اسناد رسمی         تهیه و تدوین : سیدحسین حسینی نیک                      سردفتر اسنادرسمی 41 یزد             فهرست عناوین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید
شهریور 90
11 پست